Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1
21280 RAISIO
Puh. 02 332 3000

REKISTERIN NIMI

Kauppakeskus Mylly Oy:n markkinointirekisteri

Kauppakeskus Mylly Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Yhteyshenkilö:

Mira Färm

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1
21280 RAISIO
Puh. 040 778 5515
Email: mira.farm@kauppakeskusmylly.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Markkinointirekisteri sisältää uutiskirjeen tilaajat:

 • asiakkuuksien hoito, uudistaminen ja kehittäminen
 • asiakas- ja suoramarkkinointi
 • uutiskirjeiden toimittaminen
 • kilpailujen ja palkintojen toimittaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimus
 • liiketoiminnan kehittäminen

Verkkosivujen asiakasrekisteri sisältää yhteydenotto-, palautelomakkeen ja promootiovuokrauksen kautta tulleet henkilötiedot:

 • asiakkuuksien hoito, uudistaminen ja kehittäminen
 • palautteen käsittely ja yhteydenpito
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • verkkosivuston käyttäjäanalyysi
 • asiakasyhteydenottoihin ja työhakemuksiin vastaaminen

Käsittely markkinointi- ja verkkosivujen asiakasrekisterissä perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Markkinointirekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kiinnostuksen kohteet

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Voittajat

Yhteydenotto-, palautelomakkeen ja promootiovuokrauksen kautta tulleet henkilön perustiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

TIETOLÄHTEET

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkaan rekisteröityessä Myllyn uutiskirjeen postituslistalle, osallistuessa Myllyn kilpailuihin ja lähettäessä palautetta, ottaessa yhteyttä muulla tavalla tai vuokratessa promootiopaikan Myllyssä. Palautetta on mahdollista lähettää myös anonyymisti. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää markkinarekisterin tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Rekisteröity pystyy lopettamaan uutiskirjetilauksen ja poistamaan kaikki kerätyt tietonsa milloin tahansa uutiskirjeen alareunassa olevasta linkistä.

Verkkosivujen asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Myllyn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksin, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa, tarkastella tietojaan ja oikeus tulla unohdetuksi. Nämä toimenpiteet onnistuvat uutiskirjeen alalaidassa olevasta linkistä tai lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Huomioithan, että sinulla on oikeus tulla unohdetuksi vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely), vastustamisoikeus (suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely), oikeus peruttaa suostumus ja oikeus saada tieto henkilötietojen turvaloukkauksesta. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

MUUT OIKEUDET

Sivujen ja uutiskirjeen sisällöt voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.

newsletter background decoration
Kiinnostaisiko tarjoukset ja hyvin ihmeelliset uutiset?
Tietysti kiinnostaisi. Tilaa siis Myllyn uutiskirje, sinä ihmeellinen ihminen, niin saat kuulla kaiken tärkeän ensimmäisenä. Kokeile vaikka.